MatDT

Subgroup: NCF 601

NCF 601

Material NCF 601
Country / Region 日本
Standard JIS

Subgroup

Item Standard Code Detail
1 JIS G4901 - (2008)
耐腐蚀和耐热高温合金棒
化学成分 力学性能
2 JIS G4902 - (2008)
耐腐蚀性和耐热超级合金钢板和钢带
化学成分 力学性能

MatDT

Social Links