MatDT

Subgroup: NCF 800H

NCF 800H

Material NCF 800H
Country / Region 日本
Standard JIS

Subgroup

Item Standard Code Detail
1 JIS G4901 - (2008)
耐腐蚀和耐热高温合金棒
化学成分 力学性能 疲劳数据
2 JIS G4902 - (2008)
耐腐蚀性和耐热超级合金钢板和钢带
化学成分 力学性能 疲劳数据

MatDT

Social Links